Programról

2013. március 01., péntek 11:36

Válogassuk! - Program környezeti értékeinkért

Válogassuk! - Program környezeti értékeinkért

2013 januárjától Győr-Moson-Sopron megye 39 településén új hulladékgazdálkodási rendszer bevezetését kezdte meg az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft. . Az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft. több évtizedes múltra visszatekintő cég, fő profilja a kommunális hulladékgyűjtés, a 39 társult település önkormányzatának tulajdonában áll.

A változás lényege az új, háromedényes szelektív hulladékgyűjtés bevezetése, illetve a rendszer korszerűsítése (hulladékkezelő központ létrehozása, hulladékudvarok létesítése, hatékonyabb szelektív begyűjtés és válogatás .

A beruházás az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával és a 39 érintett önkormányzat együttműködésével valósulhat meg. A Válogassuk! program szintén Európai Uniós forrásból jött létre annak érdekében, hogy minél szélesebb körben bemutathassuk az új rendszert.

A Válogassuk! programunkkal szeretnénk elérni, hogy mindenki, aki itt él, ne csak azzal legyen tisztában, hogy miért kellett az új hulladékgazdálkodási rendszert bevezetni, hanem azzal is, hogy milyen előnyökkel, milyen hozadékkal jár ez számára. Bemutatjuk az új rendszer környezetkímélő hatásait, tájékoztatjuk a lakosságot, hogy rájuk mi vonatkozik az új rendszer kapcsán. Részletesen leírjuk a praktikus tudnivalókat.

Segítséget nyújtunk a környezettudatos életmód megismeréséhez, melynek része a tudatos fogyasztói magatartás kialakítása, a hulladékképződés megelőzése, valamint a hulladékká vált anyagok szelektív gyűjtése és újrahasznosítása is. Célunk, hogy segítsük Önöket abban, hogy minél könnyebben alkalmazkodjanak az új rendszerhez, és hogy minél jobban kihasználhassák a benne rejlő lehetőségeket is, hogy találják meg a korszerű hulladékgazdálkodásban a saját felelősségük mértékét, az új rendszer környezetvédelmi és közegészségügyi jelentőségét.

Bővebben:

Fontos, hogy tudjuk, hogyan élhetünk környezettudatosabban, megismerjük, hogy milyen a korszerű, felelős hulladékgazdálkodás.

A szelektív hulladékgyűjtés egyre népszerűbb nemcsak Európában, hanem Magyarországon is. Térségünkben is fokozatosan nő azoknak a háztartásoknak a száma, akik háztartási szemetüktől környezetet kímélő módon szeretnének megszabadulni.

A felelős hulladékgazdálkodás első lépcsőfoka a hulladék keletkezésének megelőzése (tudatos vásárlás, komposztálás), a második a már létrejött hulladék minél nagyobb részének újrahasznosítása, vagy visszajuttatása a fogyasztói körbe.

A válogatott hulladék nyersanyag, újra értékké alakítható. A szelektív hulladékgyűjtés kötelezettség, de egyben mindannyiunk közös érdeke is. Nem szabad a háztartási szemetet elégetni, a földet, vizet veszélyeztetve elásni, mert a szétválogatott, tisztított hulladékból újból hasznos termékek állíthatók elő. A települési szilárd hulladék mintegy 40%-a hasznosítható, további 25%-a komposztálható. Az arány a gondos válogatás eredményeképpen növelhető

Kötelezettség

Az országnak európai uniós kötelezettsége, vállalása is van, amit a lakosság, az Önök együttműködése nélkül nem tud teljesíteni. A hulladékká váló csomagolóanyagok legalább 50 százalékát már most is hasznosítanunk kell, a lerakással ártalmatlanított, biológiailag lebomló szerves anyagok mennyiségét 2014-ig 35 százalékra kell csökkentenünk. Ez kötelezettséget ró a Társulásban résztvevő 39 településre is.

Közös felelősség

Az újrahasznosítható hulladék arányának csökkentésében felelőssége van mindenkinek, az önkormányzatoknak, az iparnak és a mezőgazdaságnak, nekünk, családoknak, egyéneknek egyaránt. Ez tehát nem egy szűken vett szakmai, környezetvédelmi kérdés, hanem olyan ügy, amelyért mindenki tehet valamit. Tettekkel, odafigyeléssel, véleményezéssel, információk továbbadásával.

Közös felelősség a környezet hulladékterhelésének minimalizálása, a szennyezésének elkerülése, az emberi egészség védelme, a természeti és az épített környezet megóvása, a fenntartható fejlődés segítése, a természeti erőforrásokkal való takarékoskodás.

 Mi magunk is tehetünk környezetünkért.

Többet, mint gondolnánk!Ehhez próbál hozzájárulni a Válogassuk! – Program környezeti értékeinkért

 

 

 

Facebook

Európai Unió Kohéziós Alap

Eseménynaptár

loader

impressum


Copyright: Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás – Minden jog fenntartvaTartalom: Strategic Scope Kft.
Grafika: Craetive Bt.
Web: Prodari Bt.